Monday, October 31, 2011

Kiko Loureiro Asia Tour 2011 - Singapore!

kiko0

LIVE at the Asian Civilisation Museum

kiko1

Nice cosy place, I prefer ACM to Balaclava in 2007

kiko3

kikorig

Kiko’s Tour RIG

kiko4

Laney amps on display

kiko6

Queuing to meet the Man

kiko5

kikomarkguyt

Kiko & Guy Shadowerk

No comments: